Ο Μαγικός Φακός παρουσιάζει την καινούρια του ταινία!

Ο Μαγικός Φακός μετά τη “Σαπφώ” και το “Dali” παρουσιάζει την ταινία animation μικρού μήκους “Nightmare after Christmas” και αλλάζει profile με τη χρήση προγραμμάτων open source.
Το κυριότερο χαρακτηριστικό της ιστορίας είναι η χιουμοριστική διάθεση σε όλη τη διάρκειά της με σκοπό να παρουσιαστεί μια «γελοία» κατάσταση, όπου ο Άι-Βασίλης μπαίνει σ’ ένα δωμάτιο στολισμένο χριστουγεννιάτικα και προσπαθεί να φτάσει στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου με ένα εντελώς απρόσμενο αποτέλεσμα.
-Ποια είναι τα νέα εργαλεία δημιουργίας?
-Όλο το εγχείρημα μπορεί να περιγραφεί ως “open source movie” λόγω του ότι κάθε εργασία σχετική με την ταινία εκτελέστηκε με τη χρήση open source προγραμμάτων. Ας αναφέρουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα: Blender, Blender video editor, fedora (OS), celtx (story board), gimp (image editing), MyPaint.
-Ποια είναι η εμπειρία σας χρησιμοποιώντας τα open source προγράμματα?
-Αρχικά θεωρήσαμε μεγάλη πρόκληση τη μεταφορά ενός τρόπου εργασίας, ήδη δοκιμασμένου, από τα «κλειστά» προγράμματα στα «ελεύθερα». Στην πορεία ενθουσιαστήκαμε με τις δυνατότητες των «ελεύθερων» προγραμμάτων. Διαπιστώσαμε ότι σε λειτουργικό σύστημα GNU/LINUX το s/w και το h/w έχουν καλύτερη απόδοση, καλύτερη ταχύτητα, δεν αντιμετωπίσαμε αποτυχίες (crashes) και με ελάχιστα μέσα, ουσιαστικά με ένα μέτριας υπολογιστικής ισχύος μηχάνημα κατορθώσαμε να υλοποιήσουμε σκηνές πολύπλοκα φτιαγμένες.
Πρόσθετα στην καλύτερη απόδοση, πρέπει να τονίσουμε και την ευκολία της χρήσης των προγραμμάτων animation, παρά το γεγονός ότι ήταν όλα καινούρια για εμάς στην αρχή. Ενώ αρχικά η διαφορετικότητα φάνηκε ως δυσκολία, τελικά αποδείχτηκε ως μεγάλο πλεονέκτημα λόγω της ευκολίας στη χρήση. Για παράδειγμα, τα εργαλεία για το σύστημα particles είναι σαφώς πιο εύχρηστο και αποτελεσματικό από τα αντίστοιχα εμπορικά προγράμματα. Επίσης, θέλουμε να αναφέρουμε και τη δυνατότητα physical simulations (splash, bounce…) ως δυνατό σημείο του Blender, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της ταινίας. Καταλήγωντας, η προσωπική μας εμπειρία καταρρίπτει το μύθο ότι τα “open source” προγράμματα είναι δύσκολα στη χρήση και την εκμάθηση, καθώς και ότι απαιτούν ανεπτυγμένες γνώσεις πληροφορικής.
-Και ας κλείσουμε την κουβέντα μας με το σύνθημα.
-Free as in “freedom”, not free as in “free beer”.
Advertisement

Magikos Fakos happily presents the new animation movie

Magikos Fakos after releasing “Sappho” and “Dali” presents the short animation film “Nightmare after Christmas” and adopts a new profile using open source programs.
Mainly the story is characterized by a humorous feeling attempting to present a kind of “ridiculous” situation that Santa Claus enters a room and tries to climb the Christmas tree. The result is totally unexpected.
-Which are the new creation tools?
-Our project is an “open source movie” project due to the fact that every single task related to the movie has been executed with open source s/w. Let’s give some examples: Blender, Blender video editor, fedora (OS), celtx (story board), gimp (image editing), MyPaint.
-How would you describe your experience working with open source s/w?
-At the very beginning we considered as a great challenge to transfer the known way of work from privative s/w to open source s/w. Working with open source programs was an exciting experience! Working on GNU/LINUX O/S we identified that s/w and h/w have better performance, better response time, while at the same time no crashes occurred, and in fact, with minimum resources, we achieved to deliver complicate scenes.
Additionally, we need to underline how easy it was to use the s/w for animation. Although at the beginning it seemed extremely different and really hard to use the open source s/w for animation, at the end, it was proved to be easy and user friendly. For instance, tools for particles systems is definitely easier to use and more effective than the commercial programs. In addition, physical simulations (like splash and bounce) can be considered as Blender’s strong asset. Concluding, from or point of view, our experience is a proof to break the myth that open source programs are difficult to learn and use, as well as that they require advanced IT skills.
-What would you say to end this interview with the motto?
-Free as in “freedom”, not free as in “free beer”.

Open movie project